JURÍDIC I AUDITORIA

Conveni amb les millors firmes

EQUIP JURÍDIC

Conveni amb les millors firmes: Auditors, Advocats i Procuradors.

Eduardo Navarro: Fundador de l’empresa. Professor Mercantil. Auditor de Comptes.

Manolo Moyano: Soci. Consultoria estratègica i operacions.

Ramon Banyeres: Responsable del Departament Comptable. Llicenciat en A.D.E. i diplomat en Ciències Empresarials.

Alexandra Haldon: Advocada.

ÀREES JURÍDIQUES – AUDITORIES

Auditoria de Comptes Anuals i Estats Financers.

Revisions limitades de fets concrets i/o procediments acordats.

Auditoria de Comptes Anuals i Estats Financers Consolidats.

Auditoria de reporting Packages segons normes IAS, USGAAP.

Informes complementaris i especials als comptes anuals i informes especials d'auditoria segons la legislació vigent a Espanya.

Auditoria de control intern i auditories de comptes anuals consolidats d'un grup.

Revisions limitades i informes especials i pericials.

Servei Jurídic i d’Auditoria a Navarro Grup: Excel·lència i Precisió al Servei de la teva Empresa

A Navarro Grup entenem la importància de comptar amb un servei JURÍDIC I D’AUDITORIA fiable i meticulós. Ens comprometem a oferir solucions legals i auditories necessàries per garantir que el teu negoci compleixi totes les normatives vigents i mantingui estàndards de rendiment financers òptims.

El nostre equip d’experts compta amb una dilatada experiència en auditoria de comptes anuals i estats financers, assegurant una avaluació exhaustiva i fiable per a la teva empresa.

Auditoria de Comptes i Estandarització Financera

Som especialistes en realitzar auditoria de comptes anuals i estats financers, incloent els consolidats, adaptant-nos a marcs normatius internacionals com les IAS i USGAAP. A més, generem informes complementaris que ofereixen una visió integral de l’estat financer de la teva empresa, oferint-te les eines necessàries per a la presa de decisions estratègiques.

La nostra tasca també inclou la preparació d’informes especials d’auditoria, alineats amb la legislació vigent a Espanya, fet que garanteix que la teva empresa compleixi rigorosament amb els requeriments legals i mantingui el més alt estàndard de qualitat i transparència en els seus reports financers.

Preguntes freqüents sobre àrees fiscals i auditories

Què inclou l'auditoria de comptes anuals i els estats financers?

Inclou la verificació i anàlisi dels estats financers de la teva empresa per assegurar-ne la correcta representació i la detecció de qualsevol àrea que requereixi atenció o millora.

Per què és important fer una auditoria de reporting packages?

Realitzar una auditoria d’aquests paquets és essencial per alinear els informes financers de les filials d’un grup a les normes internacionals, facilitant-ne la consolidació i la comprensió.

Què són les revisions limitades i en què es diferencien una auditoria completa?

Les revisions limitades són anàlisis específiques de certs elements o transaccions financeres que no requereixen l’abast extens d’una auditoria completa però proporcionen un grau de seguretat alt.

Els informes especials i pericials que ofereixen estan validats legalment a Espanya?

Sí, tots els nostres informes són elaborats en estricte compliment amb les normatives vigents a Espanya, proporcionant validesa legal i confiança.

Com pot ajudar una auditoria de control intern a la meva empresa?

Aquesta auditoria cerca avaluar i millorar l’efectivitat dels processos de governança, gestió de riscos i controls interns, aportant valor i optimització operativa.

Quins avantatges ofereix l'auditoria de comptes anuals consolidats?

Ofereix una visió clara de la situació financera del grup en conjunt, permetent una millor planificació estratègica i financera.

En què consisteixen els procediments acordats en una revisió limitada?

Són procediments específics dissenyats per avaluar aspectes concrets de les finances d’una empresa, basats en les necessitats particulars del client.

A Navarro Grup, la nostra meta és garantir que els nostres clients aconsegueixin un control financer i legal òptim dels seus negocis. El nostre equip jurídic i d’auditoria està preparat per acompanyar-te en el camí cap a un futur pròsper i exitós, assegurant que cada pas que fas estigui recolzat per la solidesa i la precisió que el nostre servei JURÍDIC I D’AUDITORIA promet.