ASSESSORIA I GESTIÓ LABORAL

Gestió de tots els tràmits laborals i assessorament expert

EQUIP LABORAL

Tota mena de gestions en l’àmbit de les relacions laborals i assessorament expert per a qualsevol tràmit.

 

Alexandra Haldon: Advocada, Tècnica en assessoria laboral i recursos humans.

Laura Sos: Tècnica en assessoria laboral i recursos humans.

ÀREES LABORALS

Contractes de treball, pròrrogues, altes, baixes i modificacions a l'INEM i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Elaboració i entrega de nòmines.

Transmissió d'assegurances socials a bancs.

Redacció de cartes de sanció i/o amonestació.

Elaboració de certificats d'empresa i documents de liquidació.

Comunicacions de baixa per incapacitat temporal i accidents.

Tràmits a través del sistema de la Seguretat Social (SILTRA).

Inspeccions de treball i de la Seguretat Social.

Representació de l'empresa i mediació en conflictes de caràcter laboral.

Estudi d'avantatges i bonificacions a la contractació de personal.

Auditories laborals, estudi i reestructuració de plantilles.

Assessoria i Gestió Laboral: El Pilar Fonamental per al Creixement del teu Negoci

A Navarro Grup, entenem que la correcta gestió dels recursos humans és clau per al desenvolupament i l’èxit empresarial. Per això, oferim un servei integral d’Assessoria i Gestió Laboral, dissenyat per optimitzar cada aspecte vinculat als teus treballadors i complir la normativa vigent. La nostra meta és convertir-nos en el soci estratègic que necessites per a una administració laboral eficient i efectiva.

L’Experiència Marca la Diferència a la Gestió Laboral

Amb més de 50 anys de trajectòria, el nostre equip d’experts en gestió laboral afronta els reptes que suposa l’administració de personal en una empresa. Ens encarreguem de simplificar processos, assegurant que tots els detalls, des dels contractes de treball fins a les altes i baixes a l’INEM i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, es gestionen amb precisió i professionalitat.

Elaboració de nòmines, gestió d’ Assegurances Socials, redacció de cartes de sanció i/o amonestació, o la creació de certificats d’empresa són només algunes de les tasques que duem a terme amb la meticulositat que ens caracteritza.

Preguntes freqüents sobre assessories i gestió laboral

Quins tipus de contractes de treball pot gestionar Navarro Grup?

A Navarro Grup gestionem tota mena de contractes, tant indefinits com temporals. Ens adaptem a les necessitats específiques de la teva empresa per oferir-te la millor opció en matèria de contractació laboral .

Com assegura Navarro Grup el compliment de la normativa laboral actual?

Mantenim actualitzat el nostre coneixement a la legislació laboral vigent i apliquem aquests coneixements als serveis que brindem. Això assegura no només el compliment normatiu, sinó també la optimització de l’exercici de la teva empresa a nivell legal.

Navarro Grup també fa el procés d'elaboració i entrega de nòmines?

Sí, un dels nostres serveis estrella és l’elaboració i gestió de nòmines. Ens assegurem que tot professional rebi la seva remuneració de manera precisa i puntual, mantenint sempre la transparència financera del teu negoci.

Com gestiona Navarro Grup les baixes per incapacitat temporal o accidents?

Oferim una gestió integral que inclou la comunicació de baixes, seguiment i reactivació dels professionals al seu lloc de treball. Ens encarreguem de totes les comunicacions amb entitats oficials per facilitar aquests processos.

Quin paper juga Navarro Grup a les inspeccions de treball?

Oferim assessoria i acompanyem a la teva empresa durant les inspeccions de treball. El nostre objectiu és representar i defensar els teus interessos, assegurant que tots els procediments es facin d’acord amb la llei.

Navarro Grup em pot ajudar a trobar bonificacions en la contractació?

Sí, realitzem un estudi detallat de les avantatges i bonificacions disponibles per a la contractació de personal, per tal de reduir costos laborals i aprofitar oportunitats que afavoreixin el creixement de la teva empresa.

Quins processos abasten les auditories laborals de Navarro Grup?

Les auditories laborals que fem inclouen una anàlisi exhaustiva de la situació laboral de l’empresa: contractes, nòmines, compliment de normatives, eficiència en els processos, entre d’altres. Proposem solucions i millores per a una gestió laboral òptima.