AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Condicions Generals d'Ús del web de NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. :

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que heu llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions.

INFORMACIÓ DE LA COMPANYIA:

NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L.

Av. Pau Claris 16, 25700 La Seu d'Urgell - Telf. 973 35 11 09

Pl.Cabrinety 13 , 17520 Puigcerdà -Telf. 972 88 44 51

1. - Condicions d'Ús

1.1 Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i utilització per part de qualsevol usuari de les pàgines que integren el domini web navarrogrup.es accessible a l'adreça, propietat de NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. , http://www.navarrogrup.es , així com els continguts i serveis que s'hi s'inclouen.

1.2 NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis del web, de les Condicions d'Ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del seu web.

1.3 L'usuari accedeix al web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d'informació sobre les activitats desenvolupades per NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. .

1.4 NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. no garanteix l'absència de virus o d'altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l'usuari o a tercers.

1.5 Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. , els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin tenir els continguts aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través seu. NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. , els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc no poden ser considerats responsables de cap tipus de danys derivats de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

2. - Propietat Intel·lectual i Industrial

© 2017 Navarro Grup. Tots els drets reservats.

2.1 La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja sigui texts, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials que hi són inclosos, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. o, en el seu cas, dels seus llicenciants, que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar.

2.2 En particular, però sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari expressada al paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos al mateix. Aquests actes d'explotació només poden ser realitzats si s'obté l'autorització expressa de NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. dels drets de propietat intel·lectual indicats.

2.3 Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis que conté, així com realitzar, respecte de tot o de part d'aquests programes, qualssevol dels actes d'explotació referits al paràgraf anterior. L'usuari del lloc web s'ha d'abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin tenir instal·lats.

3. - Política de Protecció de Dades

3.1 L'accés al web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part d'NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. . No obstant això, es comunica que, cas que NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. sol·liciti dades personals, s'informarà degudament l'usuari conforme a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

3.2 Es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades personals. La nostra empresa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Malgrat això l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

3.3 Els usuaris poden exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades, mitjançant comunicació dirigida a NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. a l'adreça info@navarro.gs .

4. - Enllaços

4.1 Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o direcció URL ("Enllaços") al web, haurà de ser autoritzat per NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. , i s'ha d'establir l'enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.

4.2 NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. desitja aclarir que els Enllaços a web de tercers que contingui el web tenen únicament una finalitat orientativa, i el seu objecte és posar a disposició de l'usuari altres fonts d'informació que puguin ser del seu interès.

4.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les que NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. no exerceix cap tipus de control. NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. no respon ni dels continguts ni de l'estat dels esmentats llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes mitjançant aquest lloc web tampoc no implica que NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. recomani o aprovi els seus continguts. NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. revisa el contingut que s'ofereix en els Enllaços amb regularitat. No obstant això, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de tot enllaç. És per això que es prega que, cas de què qualsevol usuari o tercer observi que tals enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic, o que siguin susceptibles d'incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, el posi en el nostre coneixement mitjançant l'adreça de correu info@navarro.gs

5. - Limitació de Responsabilitat

Al marge del que està disposat legalment, NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L. declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels Enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus presenti en accedir als esmentats enllaços o en utilitzar-los, puguin sofrir els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l'usuari.

6. - Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol.

Per a qualsevol consulta també poden contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica: info@navarro.gs .